Για την αποτελεσματική προστασία των ματιών σας!

 


H επιστήμη πίσω από τα προϊόντα Ocuvite®:

Η οικογένεια Ocuvite® περιέχει υψηλά επίπεδα ενός συγκεκριμένου συνδυασμού βιταμινών και ανόργανων συστατικών που συνιστά το Εθνικό Ινστιτούτο Ματιών των ΗΠΑ (ΝΕΙ) για τη μείωση του κινδύνου εξέλιξης της ΗΕΩ.

Η ιστορία της μελέτης AREDS

Το 1995, η Bausch + Lomb συνεργάστηκε για μια κλινική μελέτη με τους ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτο Ματιών. Ο στόχος ήταν να μελετήσουμε αν μια φόρμουλα θρεπτικών συστατικών υψηλής δόσης μπορεί να βοηθήσει άτομα με ΗΕΩ. Οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Ματιών εξέτασαν και βελτίωσαν την φόρμουλα AREDS για μια περίοδο 20 ετών. Το Εθνικό Ινστιτούτο Ματιών των ΗΠΑ συνιστά την φόρμουλα θρεπτικών συστατικών που βασίζεται στη μελέτη AREDS2 για τη μείωση του κινδύνου εξέλιξης της Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας.2001: Η πρώτη περίοδος σχετικά με την ΗΕΩ (Κλινική μελέτη AREDS)

  • 4.757 Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ηλικίας 55 έως 80 ετών, με ή χωρίς ΗΕΩ. 
  • 19% μείωση του κινδύνου απώλειας της όρασης μετά από πέντε χρόνια. 
  • 25% μείωση του κινδύνου εξέλιξης της ΗΕΩ σε άτομα με μέτρια έως προχωρημένη ΗΕΩ. 
  • 10 χρόνια συνεχούς παρακολούθησης των συμμετεχόντων και διαρκών αποτελεσμάτων από το 2006.2013: AREDS2, η 2η κλινική μελέτη σχετικά με ΗΕΩ. Με βάση τις νέες γνώσεις γύρω από την ΗΕΩ, οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Ματιών (NEI) προσπάθησαν να βελτιώσουν το αρχική φόρμουλα AREDS.

  • 4.203 Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ηλικίας 50 έως 85, με ΗΕΩ 
  • 82 Κλινικά κέντρα στις ΗΠΑ 
  • 5 χρόνια διήρκησε η κλινική μελέτη AREDS2 
  • 18% μείωση του κινδύνου εξέλιξης σε προχωρημένη ΗΕΩ, σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν την αρχική φόρμουλα της κλινικής μελέτης AREDS